Wurst & Aufschnitt

83 items

Wurst

Wellness-Schinkenaufschnitt 180g

Wellness-Schinkenaufschnitt 180g

€ 1,99

€ 1,11 / 100g

Blutwurst 2 Stk.

Blutwurst 2 Stk.

€ 2,99

€ 1,50 / 1Stk.

Ef Frankfurter 3Paar Atmos.375g

Ef Frankfurter 3Paar Atmos.375g

€ 2,99

€ 0,80 / 100g

Frühstücks Aufschnitt 150g

Frühstücks Aufschnitt 150g

€ 1,99

€ 1,33 / 100g

Salami-Kreationen 180g

Salami-Kreationen 180g

€ 2,99

€ 1,66 / 100g

Ja!Flp Puten-Extrawurst Geschn. 80g

Ja!Flp Puten-Extrawurst Geschn. 80g

€ 1,99

€ 2,49 / 100g

Wachauer Knacker 375g

Wachauer Knacker 375g

€ 1,99

€ 0,53 / 100g

Ef Extra Halbkranz 400g

Ef Extra Halbkranz 400g

€ 1,99

€ 0,50 / 100g

Knacker 2 Stk. 250g

Knacker 2 Stk. 250g

€ 1,99

€ 0,80 / 100g

Wiesbauer Bergsteiger 220g

Wiesbauer Bergsteiger 220g

€ 4,29

€ 1,95 / 100g

Wurstaufschnitt 500g

Wurstaufschnitt 500g

€ 3,49

€ 0,70 / 100g

Kantwurst Geschn. 100g

Kantwurst Geschn. 100g

€ 2,69

€ 2,69 / 100g

Ja!Nat Käsekrainer 330g

Ja!Nat Käsekrainer 330g

€ 3,99

€ 1,21 / 100g

Bratwurst 3 Stk.

Bratwurst 3 Stk.

€ 3,99

€ 1,33 / 1Stk.

Frankfurter 8 Paar 1000g

Frankfurter 8 Paar 1000g

€ 7,99

€ 7,99 / 1kg

Orig.Nürnb.Rostbratwürstel 300g

Orig.Nürnb.Rostbratwürstel 300g

€ 2,49

€ 0,83 / 100g

Ja!Str Pariser Kranzl 250g

Ja!Str Pariser Kranzl 250g

€ 2,49

€ 1,00 / 100g

Käsekrainer 5 Stk. 550g

Käsekrainer 5 Stk. 550g

€ 6,99

€ 1,40 / 1Stk.

Jausenwurst 650g

Jausenwurst 650g

€ 4,99

€ 7,68 / 1kg

Ef Ama Rauchdürre Halbkranz 400g

Ef Ama Rauchdürre Halbkranz 400g

€ 2,99

€ 0,75 / 100g

Frankfurter 3X1 Stk. 375g

Frankfurter 3X1 Stk. 375g

€ 2,99

€ 0,80 / 100g

Berner Würstel 500g

Berner Würstel 500g

€ 6,99

€ 1,40 / 100g

Schwarze Pute Geräuchert 80g

Schwarze Pute Geräuchert 80g

€ 1,99

€ 2,49 / 100g

Radatz Mini Berner Würstel 220g

Radatz Mini Berner Würstel 220g

€ 3,49

€ 1,59 / 100g

Neuburger Geschnitten 125g

Neuburger Geschnitten 125g

€ 2,49

€ 1,99 / 100g

Extrawurst Geschn.150g

Extrawurst Geschn.150g

€ 1,99

€ 1,33 / 100g

Käsewurst Gebraten Geschn. 80g

Käsewurst Gebraten Geschn. 80g

€ 2,59

€ 3,24 / 100g

Knofi 200g

Knofi 200g

€ 2,99

€ 1,50 / 100g

Ja!Str Salami Geschn. 80g

Ja!Str Salami Geschn. 80g

€ 1,99

€ 2,49 / 100g

Ja!Nat Frankfurter 220g

Ja!Nat Frankfurter 220g

€ 2,49

€ 1,13 / 100g

Ja! Natürlich Käswurst Pikant 80g

Ja! Natürlich Käswurst Pikant 80g

€ 1,99

€ 2,49 / 100g

Ja! Natürlich Knacker 330g

Ja! Natürlich Knacker 330g

€ 2,99

€ 0,91 / 100g

Berger Putenschinken 100g

Berger Putenschinken 100g

€ 2,09

€ 2,09 / 100g

Ja! Natürlich Rostbratwürstel 192g

Ja! Natürlich Rostbratwürstel 192g

€ 1,99

€ 1,04 / 100g

Schinken

Ja!Str Rauchschinken 100g

Ja!Str Rauchschinken 100g

€ 1,99

€ 1,99 / 100g

Feine Speckwürfel 2X75g

Feine Speckwürfel 2X75g

€ 3,59

€ 2,39 / 100g

Ja! Str Leichter Genuss-Schinken 80g

Ja! Str Leichter Genuss-Schinken 80g

€ 1,99

€ 2,49 / 100g

Ef Toastschinken Geschn. 150g

Ef Toastschinken Geschn. 150g

€ 1,99

€ 1,33 / 100g

Berger Farmerschinken Geschnitten 150g

Berger Farmerschinken Geschnitten 150g

€ 2,99

€ 1,99 / 100g

Ja! Natürlich Frühstücksspeck 80g

Ja! Natürlich Frühstücksspeck 80g

€ 1,99

€ 2,49 / 100g

Speckwürferl Hartschale

Speckwürferl Hartschale

€ 2,99

€ 1,50 / 100g

Schwarzwaelder Schinken 200g

Schwarzwaelder Schinken 200g

€ 1,99

€ 1,00 / 100g

Prosciutto Crudo 80g

Prosciutto Crudo 80g

€ 1,99

€ 2,49 / 100g

Ef Ama Frühstücksspeck Geschn.100g

Ef Ama Frühstücksspeck Geschn.100g

€ 1,99

€ 1,99 / 100g

Streichwurst

Streichwurst 200g

Streichwurst 200g

€ 1,99

€ 1,00 / 100g

Oma's Schmalztopf 500g

Oma's Schmalztopf 500g

€ 1,99

€ 0,40 / 100g

Ja!Nat Streichwurst Fein 125g

Ja!Nat Streichwurst Fein 125g

€ 1,99

€ 1,59 / 100g

Ama Kalbsleberstreichwurst 125g

Ama Kalbsleberstreichwurst 125g

€ 1,99

€ 1,59 / 100g

Ama Zwiebelstreichwurst 125g

Ama Zwiebelstreichwurst 125g

€ 1,99

€ 1,59 / 100g

Knuspergrammeln 200g

Knuspergrammeln 200g

€ 2,79

€ 1,40 / 100g

Dauerwurst

Orig. Feurige Kletzerl 150g

Orig. Feurige Kletzerl 150g

€ 3,69

€ 2,46 / 100g

Knabbernossi Classic 150g

Knabbernossi Classic 150g

€ 5,99

€ 3,99 / 100g

Cabanossi 150g

Cabanossi 150g

€ 1,99

€ 1,33 / 100g

Sorger Salanettis mild 80g

Sorger Salanettis mild 80g

€ 2,69

€ 3,36 / 100g

Orig. Kletzerl Classic 150g

Orig. Kletzerl Classic 150g

€ 2,99

€ 1,99 / 100g

Gipfel Stangerl Klassik 125g

Gipfel Stangerl Klassik 125g

€ 2,49

€ 1,99 / 100g

Ja!Str Cabanossi 3 Stk. 100g

Ja!Str Cabanossi 3 Stk. 100g

€ 1,99

€ 1,99 / 100g

Sorger Salanettis scharf 80g

Sorger Salanettis scharf 80g

€ 2,69

€ 3,36 / 100g

Cabanossi 300g

Cabanossi 300g

€ 2,99

€ 1,00 / 100g

Lachs

Elfin Russen 510g

Elfin Russen 510g

€ 3,79

€ 7,43 / 1kg

Warhanek Graved Lachs 100g

Warhanek Graved Lachs 100g

€ 3,99

€ 3,99 / 100g

Billa Forellenfilet 100g

Billa Forellenfilet 100g

€ 2,99

€ 2,99 / 100g

Followfish Bio-Lachs Filets 200g

Followfish Bio-Lachs Filets 200g

€ 7,99

€ 4,00 / 100g

Heringe In Gelee 200g

Heringe In Gelee 200g

€ 1,99

€ 1,00 / 100g

Elfin Rollheringe 510g

Elfin Rollheringe 510g

€ 2,99

€ 5,86 / 1kg

Räucherlachs Geniesser

Räucherlachs Geniesser

€ 4,99

€ 3,33 / 100g

Wojnar Gabelbissen 330g

Wojnar Gabelbissen 330g

€ 1,59

€ 0,48 / 100g

Warhanek Sahne-Heringsfilet 300g

Warhanek Sahne-Heringsfilet 300g

€ 1,99

€ 0,66 / 100g