Robijn Vloeibaar Wol en Fijn Wasmiddel 20 Wasbeurten 1L

€7.69

€7.69 / 1L

Schadelijk Giftig bij inslikken. Schadelijk bij contact met de huid. Schadelijk bij inademing. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.