Vanish Vlekverwijderaar Powergel 200ml

€2.89

€1.45 / 100ml

Vanish Powergel Vlekverwijderaar Voorbehandeling met nieuwe inwrijfdop is de oplossing voor hardnekkige vlekken en zorgt voor resultaat bij het eerste gebruik. • Met inwrijfkop • Ongelofelijke resultaten bij het eerste gebruik • Werkt in slechts enkele minuten • 2x geconcentreerd Productinformatie Waarschuwing Irriterend • Gevaar voor ernstig oogletsel • Buiten bereik van kinderen bewaren • Aanraking met de ogen vermijden • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen • Draag bescherming voor de ogen/voor het gezicht • In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen • Niet mengen met chloorbleekmiddelen • Was handen na gebruik • Niet op lichaam of gezicht richten wanneer in de verpakking wordt geknepen. Ingrediënten: Bevat 5-15% niet-ionogene oppervlakteactieve stofffen, < 5% anionogene oppervlakteactieve stoffen, Polycarboxylates, Enzymen, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfums.