Terug

Privacybeleid Flink Website & App

Welkom bij Flink! Hieronder willen wij u informeren over de gegevens die wij van u verwerken wanneer u gebruik maakt van onze diensten via onze website of onze mobiele applicaties.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

2. Doeleinden en rechtsgrondslagen van de gegevensverwerking

2.1. Automatisch verzamelde toegangsgegevens

2.2. Neem contact met ons op

2.3. Registratie en aanmelding

2.4. Orders

2.5. Productaanbevelingen en reclame voor bestaande klanten

2.6. Toepassingen

3. Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

3.1. Essentiële gereedschappen

3.1.1. Eigen cookies

3.1.2. Segment Consent Manager

3.1.3. Typeform

3.1.4. Datadog

3.2. Functionele instrumenten

3.2.1. Braze

3.2.2. Intercom

3.2.3. Optimizely

3.3. Marketing- en analyse-instrumenten

3.3.1. Google Analytics

3.4. Reclame-instrumenten

3.4.1. Segment

3.4.2. Facebook-Pixel

3.4.3. Google Ads-Conversion-Tracking en Ads-Remarketing (voorheen AdWords)

3.4.4. Adjust

3.4.5. TV Squared

3.4.6. Bing Ads

3.4.7. Linkster

3.5. Google Maps

4. Openbaarmaking van gegevens

5. Doorgifte van gegevens aan derde landen

6. Bewaartermijn

7. Uw rechten

8. Wijziging van het privacybeleid


1.         Verantwoordelijke voor de verwerking en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de exploitatie van onze websites en applicaties is Flink SE, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlijn. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verkoop van onze producten en diensten in Nederland is Flink B.V., Apollolaan 151, 1077 AR Amsterdam, Nederland.

U kunt ons per e-mail bereiken op [email protected]. U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op [email protected].

2.         Doeleinden en rechtsgrondslagen van de gegevensverwerking

Alle gegevens die wij van u verzamelen, worden voor een specifiek doel verzameld. Hieronder vindt u alle doeleinden en de categorieën van gegevens die wij voor elk doel verzamelen.

2.1.        Automatisch verzamelde toegangsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de toegangsgegevens die uw browser automatisch doorgeeft om u in staat te stellen de website te bezoeken. De toegangsgegevens omvatten met name het IP-adres van het aanvragende apparaat, de datum en het tijdstip van de aanvraag, het adres van de opgeroepen website en de aanvragende website, technische informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem evenals online-identifiers (bijv. apparaat-identifiers, sessie-ID's).

In het geval van louter informatief gebruik van de app, d.w.z. zelfs vóór registratie, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het gebruik van de app. Dit omvat

Apparaat- en kaartidentifiers (DeviceID, IMEI, IMSI, MSISDN, MAC-adres, naam van het mobiele apparaat), IP-adres, besturingssysteem, datum en tijd.

De verwerking van deze toegangsgegevens is gebaseerd op onze legitieme belangen: Om het bezoek van de website of app mogelijk te maken, om de permanente functionaliteit en veiligheid van onze systemen te verzekeren, alsook om onze website en apps in het algemeen administratief te onderhouden.

2.2.        Neem contact met ons op

U hebt de mogelijkheid om via verschillende kanalen contact met ons op te nemen. In dit kader verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend om met u te kunnen communiceren. Hetzij om een overeenkomst met u na te komen of te initiëren, hetzij om uw vraag te kunnen beantwoorden op basis van ons rechtmatig belang.

2.3.        Registratie en aanmelding

Om gebruik te kunnen maken van alle functies van onze diensten, hebt u de mogelijkheid om u in te schrijven op onze loginpagina. De gegevens die u minimaal moet invoeren (voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, wachtwoord) zijn gemarkeerd als "verplichte velden". Zonder deze gegevens is registratie niet mogelijk. Wij verwerken deze gegevens om een contract met u na te komen of te initiëren en ook op basis van ons gerechtvaardigd belang om u in staat te stellen een account aan te maken en andere gerelateerde diensten te verlenen, die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden genoemd.

2.4.        Orders

Als u een bestelling plaatst, verzamelen wij de verplichte gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de overeenkomst. Dit zijn uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, wachtwoord en de opgegeven afleveradressen. Wij verwerken deze gegevens om een contract met u uit te voeren.

Voor de verwerking van betalingen (bijv. SEPA-incasso, PayPal) maken wij gebruik van de dienstverlener Adyen, Simon Carmiggeltstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland ("Adyen"), aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, IBAN, BIC, factuurbedrag, valuta en transactienummer) om het contract uit te voeren. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van de betalingsafhandeling met Adyen.

2.5.        Productaanbevelingen en reclame voor bestaande klanten

Op basis van de aankoopgeschiedenis van uw bestelde producten en uw favoriete producten, kunnen wij u per e-mail, pushmelding, pop-upbericht en binnen de website/ app geschikte productaanbevelingen doen voor dezelfde of soortgelijke producten.

Voor pushmeldingen en pop-upberichten is de rechtsgrondslag uw toestemming. De rechtsgrondslag voor productaanbevelingen binnen de website/ app is ons gerechtvaardigd belang om u productaanbevelingen te tonen met het oog op directe reclame.

Als wij u e-mails en/of sms-berichten sturen met productaanbevelingen op basis van uw aankopen bij ons, is de gegevensverwerking gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR / AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden door gebruik te maken van een overeenkomstige link in de e-mails of een bericht per sms of door de hierboven vermelde contactgegevens (bijv. per e-mail of brief) mee te delen, zonder dat hiervoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

2.6.        Toepassingen

U kunt online solliciteren via de sollicitatiepagina voor fietskoeriers (https://riders.goflink.com/) of via onze vacaturepagina (https://careers.smartrecruiters.com/Flink3/) voor openstaande vacatures. Het doel van de gegevensverzameling is de selectie van sollicitanten voor de mogelijke totstandbrenging van een arbeidsverhouding. Meer informatie vindt u in onze verklaring inzake gegevensbescherming voor sollicitanten.

3.         Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (gezamenlijk, "Tools") die door onszelf of door derden worden verstrekt.

Wij hebben onze Tools gecategoriseerd als Essentieel, Functioneel, Marketing en Analytics en Reclame.

Tools in de categorie Essentieell zijn standaard ingeschakeld en kunnen niet worden uitgeschakeld, aangezien u zonder de Essentieel Tools geen gebruik zult kunnen maken van onze diensten. Alle andere cookies worden alleen met uw toestemming gebruikt. U kunt deze toestemming hier geven en intrekken.

3.1.        Essentiële gereedschappen

Wij gebruiken bepaalde tools om de basisfuncties van onze diensten mogelijk te maken ("noodzakelijke tools"). Zonder deze hulpmiddelen zouden wij onze dienst niet kunnen verlenen. Daarom worden noodzakelijke tools zonder toestemming gebruikt op basis van onze legitieme belangen, om een contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren.

   3.1.1.     Eigen cookies

Wij slaan met name de volgende informatie op in onze eigen noodzakelijke cookies om de basisfuncties van onze diensten te kunnen leveren: inlogauthenticatie, taal, inhoud van het winkelwagentje, afrekenvelden voor het afronden van de bestelling, geselecteerd/ingevoerd adres, locatiegegevens van het apparaat, geselecteerde betaalmethode, bestelgeschiedenis en zoekgeschiedenis.

   3.1.2.     Segment Consent Manager

Voor het verkrijgen en beheren van uw toestemmingen maken wij gebruik van de Segment Consent Manager, die wij als open-sourcetoepassing in onze website hebben ingebouwd (https://github.com/segmentio/consent-manager). Deze genereert een banner die u informeert over de gegevensverwerking op onze website en u de mogelijkheid biedt om via optionele tools toestemming te geven voor alle, sommige of geen gegevensverwerking. Deze banner verschijnt (i) de eerste keer dat u onze website bezoekt en (ii) wanneer u uw keuze van instellingen opnieuw bekijkt om deze te wijzigen of om uw toestemming in te trekken. De banner verschijnt ook bij volgende bezoeken aan onze website als u de opslag van cookies hebt uitgeschakeld.

De Segment Consent Manager plaatst een noodzakelijke cookie ("tracking-preferences") om uw toestemmingen en herroepingen op te slaan. Als u de cookie verwijdert of als deze na 365 dagen verloopt, vragen wij u opnieuw om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer u de site op een later tijdstip bezoekt.

Het plaatsen van de cookie is noodzakelijk om u te voorzien van het wettelijk vereiste toestemmingsbeheer en om te voldoen aan onze documentatieverplichtingen. De rechtsgrondslag voor het gebruik van dit hulpmiddel is ons rechtmatig belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor toestemmingsbeheer.

   3.1.3.     Typeform

Onze website maakt gebruik van de dienst Typeform die wordt aangeboden door Typeform S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Spanje ("Typeform"). Typeform wordt gebruikt om feedback van onze klanten te verzamelen en om hen per e-mail te informeren wanneer onze diensten ook in de buurt van de klant beschikbaar zijn. Daartoe verzamelt Typeform uw e-mailadres en postcode. U kunt zelf beslissen of u ons uw gegevens voor deze doeleinden wilt toesturen. De verzending vindt plaats zodra u op de verzendknop drukt.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Typeform.

   3.1.4.     Datadog

Functies van de Datadog-dienst zijn in onze website geïntegreerd. Datadog is een monitoringsysteem van Datadog, Inc, 620 8th Ave, 45th Floor, New York, NY 10018, USA ("Datadog"). Het systeem brengt ons ontwikkelingsteam op de hoogte van mogelijke fouten op de website. Daartoe worden loggegevens doorgegeven aan Datadog, die worden gebruikt om de fouten te analyseren en te herstellen.

Met Datadog zijn standaardcontractbepalingen gesloten voor het geval van gegevensoverdracht naar de VS.

Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van Datadog.

3.2.        Functionele instrumenten

Wij gebruiken ook tools om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en om u meer mogelijkheden te bieden ("functionele tools"). Hoewel deze niet strikt noodzakelijk zijn voor de basisfunctionaliteit van de website, kunnen zij u als gebruiker bepaalde voordelen bieden, met name wat betreft de gebruiksvriendelijkheid en het aanbieden van extra communicatie-, presentatie- of betalingskanalen.

De rechtsgrondslag voor de functionele hulpmiddelen is uw uitdrukkelijke toestemming.

   3.2.1.     Braze

Wij gebruiken de Braze Android en iOS SDK van Braze, Inc, 318 West 39th Street, 5th Floor New York, NY 10018, USA ("Braze") om meldingen en aanbevelingen te leveren via e-mail, pushmelding, pop-upbericht en binnen de app of website (in-app-bericht).

Braze verwerkt met name de volgende gegevens om de verzending van meldingen te controleren en de gebruikersinteractie voor dit doel te analyseren: e-mailadres, push-token, gebruiksinformatie, campagne-informatie, met name betreffende reeds ontvangen meldingen, en apparaatinformatie, met name het IP-adres, de gebruikersagent, het besturingssysteem, de resolutie, de taal en het apparaatmodel. Bovendien kan Braze ook informatie opslaan in het eindapparaat, in het bijzonder cookies.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid en de documentatie van Braze.

   3.2.2.     Intercom

Wij gebruiken de Intercom Messenger dienst geleverd door Intercom R&D Unlimited Company, 2nd Floor, Stephen Court, 18-21 St. Stephen's Green, Dublin 2, Ierland met servers gevestigd in de VS ("Intercom"). Het is een klantenserviceplatform voor interactie via chat of e-mail tussen bezoekers/klanten en Flink ten behoeve van ondersteuning en snelle communicatie. Op deze manier kunnen wij u snel helpen als er vragen zijn. De volgende gegevens worden door Intercom verwerkt: Indien door u verstrekt: Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer; technische informatie over uw apparaat, browser, besturingssysteem en geselecteerde taal, IP-adres inclusief de uitgaande locatie, gebruiksgegevens bij gebruik van de live chat tool: Tijd en duur van gebruik, geklikte links en bekeken pagina's, evenals de informatie die u in de chat hebt ingevoerd.

Intercom plaatst ook cookies en slaat informatie op in lokale opslag om de functionaliteit van het klantenserviceplatform te implementeren. Meer informatie hierover vindt u in de Intercom documentatie.

Flink gebruikt Intercom ook om het gebruik van de website te analyseren en te evalueren (gebruiksgegevens) om individuele ondersteuning te bieden bij het gebruik van de website en om de website te optimaliseren voor wat betreft de gebruiksvriendelijkheid.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Intercom.

   3.2.3.     Optimizely

Wij maken gebruik van Optimizely, een dienst van Optimizely Inc, 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, USA ("Optimizely"), om verschillende versies, nieuwe functies en ontwerpen van onze website te testen. Dit omvat ook een gebruiksanalyse om de effecten van gewijzigde ontwerpen of functies te evalueren, in het bijzonder met betrekking tot het conversiepercentage. Voor dit doel worden met name technische apparaatgegevens en gebruiksgegevens over het bezoekersgedrag en de activering van bepaalde gebeurtenissen verwerkt. Daarnaast wordt Optimizely ook gebruikt voor debugging door het opsporen en corrigeren van fouten op de website.

Optimizely plaatst ook cookies en slaat informatie op in lokale opslag. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de documentatie en het privacybeleid van Optimizely.

3.3.        Marketing- en analyse-instrumenten

Om onze website te verbeteren, gebruiken wij tools voor de statistische verzameling en analyse van algemeen gebruiksgedrag op basis van toegangsgegevens ("analyse tools"). Wij maken ook gebruik van analysediensten om het gebruik van onze verschillende marketingkanalen te evalueren.

De rechtsgrondslag voor de analyse-instrumenten is uw uitdrukkelijke toestemming.

   3.3.1.     Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland voor gebruikers uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) en door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (samen "Google") voor alle andere gebruikers. Wij integreren Google Analytics in onze website met behulp van de Segment tool (zie paragraaf 3.4.1).

Google Analytics maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om onze website te analyseren en te verbeteren op basis van uw gebruikersgedrag. Google verwerkt de gegevens om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitant en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Uw IP-adres wordt vóór verdere verwerking geanonimiseerd, zodat er geen conclusies over uw identiteit kunnen worden getrokken.

In het bijzonder kunnen de volgende gegevens door Google Analytics worden verwerkt: Geanonimiseerd IP-adres, referrer URL (eerder bezochte pagina), bekeken pagina's (datum, tijd, URL, titel, duur van het bezoek), gedownloade bestanden, geklikte links naar andere websites, bereiken van bepaalde doelen (conversies), technische informatie: Besturingssysteem; browsertype, -versie en -taal; apparaattype, -merk, -model en -resolutie; en uw geschatte locatie (land en stad, indien van toepassing, op basis van geanonimiseerd IP-adres).

De gegevensverwerking van Google Analytics kan ook plaatsvinden op servers in de VS. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, alsmede zogenaamde modelcontractbepalingen voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS of andere derde landen worden doorgegeven.

Meer informatie vindt u ook in het privacybeleid van Google.

3.4.        Reclame-instrumenten

Wij gebruiken ook tools voor reclamedoeleinden ("marketingtools"). Een deel van de toegangsgegevens die worden verzameld wanneer u onze website gebruikt, wordt gebruikt voor op interesses gebaseerde reclame. Door deze toegangsgegevens te analyseren en te evalueren, kunnen wij op onze website/app en op de websites en apps van andere aanbieders gepersonaliseerde reclame tonen, d.w.z. reclame die overeenkomt met uw daadwerkelijke interesses en behoeften.

De rechtsgrondslag voor dergelijke marketingtools is uw uitdrukkelijke toestemming.

In het volgende gedeelte willen wij deze technologieën en de hiervoor gebruikte aanbieders nader toelichten. De verzamelde gegevens kunnen met name omvatten: het IP-adres van het apparaat, het identificatienummer van een cookie, de apparaatidentificatie van mobiele apparaten (apparaat-ID), referrer URL (eerder bezochte pagina), bezochte pagina's (datum, tijd, URL, titel, duur van het bezoek), gedownloade bestanden, geklikte links naar andere websites, indien van toepassing, het bereiken van bepaalde doelen (conversies), technische informatie: Besturingssysteem; Browsertype, -versie en -taal; Apparaattype, -merk, -model en -resolutie, Locatie bij benadering (land en stad indien van toepassing).

De verzamelde gegevens worden echter uitsluitend pseudoniem opgeslagen, zodat geen directe conclusies over personen kunnen worden getrokken.

   3.4.1.     Segment

Wij maken gebruik van de Segment-dienst van Segment Inc, 55 2nd St, 4th Fl., San Francisco, CA 94105, USA ("Segment"). Segment is ons centrale instrument voor het verzamelen en analyseren van gebruiksgegevens en voor het spelen van op interesse gebaseerde gepersonaliseerde reclame. Voor dit doel wordt Segment gebruikt om al onze andere tracking- en marketingdiensten te integreren, in het bijzonder Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel en Adjust. De door Segment verzamelde gegevens worden doorgegeven aan deze diensten.

Voor dit doel slaat Segment met name de volgende informatie op in lokale opslag:

Meer informatie kunt u vinden in de documentatie en de privacyverklaring van Segment.

   3.4.2.     Facebook-Pixel

Voor marketingdoeleinden maken onze websites gebruik van de "Facebook Pixel"-dienst van het sociale netwerk Meta, een dienst die wordt aangeboden door Facebook Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland voor gebruikers buiten de VS en Canada en door Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS (samen "Facebook") voor alle andere gebruikers. Wij integreren Facebook Pixel in onze website met behulp van de Segment tool (zie paragraaf 3.4.1).

Wij gebruiken Facebook Pixel om u geïndividualiseerde reclameboodschappen voor onze producten te tonen op basis van uw interesses ("retargeting"). Dit omvat ook remarketing voor doelgroepen via Custom Audience. Voor dit doel verwerkt Facebook gegevens die de dienst verzamelt via cookies, webbakens en vergelijkbare opslagtechnologieën op onze websites.

De in dit kader verzamelde gegevens kunnen door Facebook voor analyse worden overgedragen aan een server in de VS en daar worden opgeslagen. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, hebben wij met Facebook zogenaamde standaardcontractbepalingen afgesloten.

Indien u lid bent van Facebook en Facebook hiervoor toestemming heeft gegeven via de privacy-instellingen van uw account, kan Facebook de verzamelde informatie over uw bezoek aan ons koppelen aan uw lidmaatschapsaccount en deze gebruiken om Facebook-advertenties te richten. U kunt de privacy-instellingen van uw Facebook-profiel op elk gewenst moment bekijken en wijzigen.

Als u geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Facebook Pixel, zal Facebook alleen generieke Facebook-advertenties weergeven die niet zijn geselecteerd op basis van de informatie die op deze website over u is verzameld.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook.

   3.4.3.     Google Ads-Conversion-Tracking en Ads-Remarketing (voorheen AdWords)

Onze websites maken gebruik van de "Google Ads"-dienst, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland voor gebruikers uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en door Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS (samen "Google") voor alle andere gebruikers. Wij integreren Google Ads in onze website met behulp van de Segment tool (zie paragraaf 3.4.1).

Met Google Ads worden door ons gedefinieerde klantacties (zoals klikken op een advertentie, paginaweergaven, downloads) geregistreerd en geanalyseerd met behulp van "Google Ads conversion tracking". "We gebruiken Google Ads remarketing om geïndividualiseerde reclameboodschappen voor onze producten weer te geven op websites van Google-partners. Beide diensten maken voor dit doel gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.

De gegevens die in dit kader worden gegenereerd, kunnen door Google ter evaluatie worden overgedragen aan een server in de VS en daar worden opgeslagen. In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de VS, hebben we zogenaamde standaard contractuele clausules met Google gesloten.

Als u een Google-account gebruikt, kan Google uw web- en app-browsergeschiedenis koppelen aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account gebruiken om advertenties te personaliseren, afhankelijk van de instellingen die zijn opgeslagen in uw Google-account. Als u een dergelijke koppeling met uw Google-account niet wenst, moet u zich bij Google afmelden voordat u onze website bezoekt.

Als u geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van Google Ads, zal Google alleen algemene advertenties weergeven die niet zijn geselecteerd op basis van de informatie die over u is verzameld op deze website. Naast het intrekken van uw toestemming heeft u ook de mogelijkheid om gepersonaliseerde reclame uit te schakelen in de reclame-instellingen van Google.

Meer gedetailleerde informatie vindt u ook in de toelichting over het gebruik van gegevens en de verklaring over gegevensbescherming van Google.

   3.4.4.     Adjust

Wij gebruiken de Adjust-dienst van Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlijn ("Adjust") voor gebruiksanalyse en om onze marketingactiviteiten en -campagnes te optimaliseren. Dit omvat in het bijzonder de evaluatie van uw interactie met de website.

In het bijzonder worden de volgende gegevens door Adjust verwerkt: Geanonimiseerd ("hashed") IP-adres, apparaat-ID, advertentie-ID en andere mobiele identificatoren, tijdstip van het eerste bezoek aan de website, interactie met de website (bijv. registratie), informatie over advertenties die zijn gezien of waarop is geklikt.

De gegevens worden door Adjust uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verwerkt en opgeslagen op servers in Duitsland. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Adjust. Wij hebben met Adjust GmbH een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten.

   3.4.5.     TV Squared

Om de doeltreffendheid en het effect van tv-reclamecampagnes op het gebruikersgedrag te meten, maken wij gebruik van TVSquared. Dit is een dienst van TV Squared Ltd, Codebase, Argyle House, 3 Lady Lawson Street, Edinburgh, EH3 9DR, Verenigd Koninkrijk.

TV Squared verzamelt namens ons de datum en tijd van gebruikerssessies, verwijzende webpagina's, interacties van gebruikers op onze websites en informatie over de browser en het besturingssysteem. Hiertoe wijst een cookie een willekeurige gebruikers-ID toe aan elke gebruiker. Alle gegevens worden verwerkt door TV Squared in het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van TV Squared. U kunt hier bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door TVSquared.

3.4.6.     Bing Ads

Onze website maakt gebruik van de dienst "Bing Ads" van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. ("Microsoft Advertising").

Microsoft Bing Ads slaat een cookie op uw computer op als u onze website hebt bezocht via een Microsoft Bing-advertentie. Op deze manier kunnen Microsoft Bing en wij herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en een vooraf bepaalde doelpagina (conversiepagina) heeft bereikt. We komen alleen het totale aantal gebruikers te weten die op een Bing-advertentie hebben geklikt en vervolgens zijn doorgestuurd naar de conversiepagina. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker gedeeld. Als u niet wilt dat informatie over uw gedrag door Microsoft wordt gebruikt zoals hierboven uitgelegd, kunt u het instellen van een cookie die voor dit doel nodig is, weigeren - bijvoorbeeld door geen toestemming te geven voor het instellen van cookies voor advertentiedoeleinden binnen ons toestemmingsbeheer of door middel van een browserinstelling die het automatisch instellen van cookies over het algemeen deactiveert.

U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Microsoft voorkomen door http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out uw bezwaar kenbaar te maken. Meer informatie over gegevensbescherming en de cookies die door Microsoft en Bing Ads worden gebruikt, is te vinden op de website van Microsoft op https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

3.4.7.     Linkster

We gebruiken de trackingtechnologie van Linkster GmbH, Colonnaden 5, 20354 Hamburg, op deze site om inzichten in partnerschappen en advertentiekanalen te meten en te visualiseren. Dit is een functie om de efficiëntie van de overeenkomstige reclamemaatregelen te meten. Bovendien stelt de informatie ons in staat om advertentiesuccessen toe te wijzen voor facturering met overeenkomstige reclamepartners. Wanneer u op een advertentie-integratie klikt, worden er cookies in uw browser geplaatst die bij een transactie worden uitgelezen. Bij elk contactmoment stuurt uw browser een HTTP-verzoek naar de Linkster-server, waarmee bepaalde informatie wordt verzonden. Deze informatie omvat de URL van de website waarop het reclamemateriaal is geplaatst (referrer URL), de browser-ID (user agent) van uw eindapparaat (inclusief informatie over het apparaattype en het besturingssysteem), het IP-adres van het eindapparaat (dit IP-adres wordt door ons geanonimiseerd en gehasht voordat het wordt opgeslagen), HTTP-header (gegevenspakket met diverse technische informatie die automatisch door uw browser wordt verzonden), het tijdstip van het verzoek en, indien reeds opgeslagen op het eindapparaat, de cookie met de inhoud ervan.

De door Linkster GmbH opgeslagen cookies worden uiterlijk na 30 dagen verwijderd. Als u niet wilt dat Linkster informatie over uw gedrag gebruikt zoals hierboven beschreven, kunt u het plaatsen van een cookie dat voor dit doel nodig is, weigeren - bijvoorbeeld door geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies voor reclamedoeleinden binnen ons toestemmingsbeheer of door browserinstellingen te gebruiken die het automatisch plaatsen van cookies over het algemeen deactiveren. Het verzamelen en verwerken van trackinggegevens kan ook worden uitgeschakeld door op deze tracking opt-out link te klikken: https://trck.linkster.co/privacy-optout.do.

Inzicht in de door Linkster verzamelde gegevens kunt u hier aanvragen: https://trck.linkster.co/privacy-mydata.do.

3.5.        Google Maps

Onze website maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland voor gebruikers uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en door Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (samen "Google") voor alle andere gebruikers.

Om ervoor te zorgen dat het door ons gebruikte kaartmateriaal van Google in uw webbrowser wordt geïntegreerd en weergegeven, moet uw webbrowser een verbinding met een server van Google tot stand brengen, die zich ook in de VS kan bevinden, wanneer u onze website oproept.

Door de integratie van het kaartmateriaal ontvangt Google van het IP-adres van uw apparaat de informatie dat een pagina van onze website werd opgevraagd. Als u de kaartendienst van Google op onze website oproept terwijl u op uw Google-profiel bent ingelogd, kan Google deze gebeurtenis ook aan uw Google-profiel koppelen. Als u niet met uw Google-profiel geassocieerd wilt worden, moet u zich bij Google uitloggen voordat u onze website bezoekt. Google slaat uw gegevens op en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en gepersonaliseerde presentatie van Google Maps.

De rechtsgrondslag hiervoor is ons rechtmatig belang om uw gebruikerservaring te verbeteren door middel van geïntegreerde kaarten.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Google en in de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps.

4.         Openbaarmaking van gegevens

De door ons verzamelde gegevens worden alleen openbaar gemaakt indien u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, de openbaarmaking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang hebt dat bescherming verdient bij het niet openbaar maken van uw gegevens, wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens openbaar te maken of dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de afwikkeling van contractuele betrekkingen met u of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek worden genomen.

Een deel van de gegevensverwerking kan worden uitgevoerd door onze dienstverleners. Dit kunnen met name zijn: datacenters die onze website en databases opslaan, softwareleveranciers, IT-dienstverleners die onze systemen onderhouden, agentschappen, marktonderzoeksbedrijven, andere Flink-bedrijven en consultancybedrijven. Als wij persoonsgegevens doorgeven aan onze dienstverleners, mogen zij de gegevens alleen gebruiken om hun taken te vervullen. De dienstverleners zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en aan ons opgedragen. Zij zijn contractueel gebonden aan onze instructies, beschikken over passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de rechten van de betrokkenen en worden regelmatig door ons gecontroleerd.

Daarnaast kan openbaarmaking plaatsvinden in verband met officiële onderzoeken, gerechtelijke bevelen en juridische procedures indien dit noodzakelijk is voor de gerechtelijke vervolging of handhaving.

5.         Doorgifte van gegevens aan derde landen

In sommige gevallen maken wij gebruik van diensten waarvan de providers zich in zogenaamde derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) bevinden of verwerken wij daar persoonsgegevens, d.w.z. landen waarvan het niveau van gegevensbescherming niet overeenkomt met dat van de Europese Unie. Wanneer dit het geval is en de Europese Commissie voor deze landen geen besluit inzake adequaatheid (art. 45 GDPR) heeft uitgevaardigd, hebben wij passende voorzorgsmaatregelen genomen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen voor eventuele gegevensoverdrachten. Daartoe behoren onder meer de zogeheten modelcontractbepalingen van de Europese Unie of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming.

Waar dit niet mogelijk is, baseren wij de doorgifte van gegevens op uitzonderingen op artikel 49 van de GDPR, met name op uw uitdrukkelijke toestemming of de noodzaak van de doorgifte voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

6.         Bewaartermijn

In het algemeen bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. Daarna wissen wij de gegevens onmiddellijk, tenzij wij de gegevens nog nodig hebben tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn voor bewijsvoering bij civielrechtelijke vorderingen of wegens het bestaan van wettelijke bewaarplichten.

7.         Uw rechten

Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u het recht om van ons informatie te verlangen over welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt ook verzoeken om rectificatie, uitwissing en/of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en u hebt het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van zwaarwegende legitieme belangen, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie. Als het gaat om bezwaar tegen de verwerking van gegevens voor direct-marketingdoeleinden, hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat ook door ons zonder opgaaf van redenen zal worden uitgevoerd.

U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Dit betekent dat wij de gegevens op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer zullen verwerken. Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is de Berlijnse commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie, Friedrichstr. 219, 10969 Berlijn.

Vragen met betrekking tot de uitoefening van rechten inzake gegevensbescherming en onze antwoorden daarop worden voor documentatiedoeleinden opgeslagen voor een periode van maximaal drie jaar en, in individuele gevallen, voor de uitoefening, uitoefening of verdediging van juridische claims zelfs nog langer. De rechtsgrondslag hiervoor is ons belang bij de verdediging tegen eventuele civiele vorderingen, het vermijden van boetes en het nakomen van onze verantwoordingsplicht.

8.         Wijziging van het privacybeleid

Van tijd tot tijd kunnen wij dit privacybeleid bijwerken, bijvoorbeeld als wij wijzigingen aanbrengen aan onze website of als de wettelijke of reglementaire vereisten veranderen.

Juni 2023