Ariel All-in-1 Pods Color 15st

€ 0,69 / 1st

€ 10,29
Productinformatie

Wastabletten Ariel all-in-1 biedt een buitengewone reiniging in 1 kleine pod.

Herkomst: Nederland

Ingrediënten en allergenen

Ingrediënten: >30% Anionogene oppervlakteactieve stoffen, 5-15% Zeep, <5% Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, Fosfonaten, Enzymen, Optische bleekmiddelen, Parfums, Citronellol, Eugenol, Linalool. Bevat MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulphate, C12-14 Pareth-n.

Bewaren

Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Bevat MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n. Bevat Hexyl Salicylate, Methylundecanal, Delta-Damascone, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Tetrahydrolinalool. Kan een allergische reactie veroorzaken. Gevarenaanduiding Gevaarlijk Veroorzaakt huidirritatie Veroorzaakt ernstig oogletsel Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen Bevat MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n. Bevat Hexyl Salicylate, Methylundecanal, Delta-Damascone, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Tetrahydrolinalool. Kan een allergische reactie veroorzaken. Voorzorgsmaatregelen Buiten het bereik van kinderen houden BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

Fabrikant

Procter & Gamble (P&G) Nederland Weena 505, 10B 3013 AL Rotterdam

Je bent uitgelogd