Heltiq Alcohol 70% 120ml

€ 2,39

€ 19,92 / 1l

Gedenatureerede alcohol 70% De alcohol van Heltiq is een gedenatureerde alcohol van 70%.

Herkomst: Nederland

Ingrediënten: Alcohol 70%.

Niet voor inwendig gebruik. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Verwijderd houden van open vuur en hete oppervlakken. Niet roken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. In gesloten verpakking bewaren Veilig bewaren Buiten zicht en bereik van kinderen houden Bewaren op een koele plaats Bewaren in goed geventileerde plaats

Koninklijke Utermohlen N.V. De Overweg 1 8471 ZA Wolvega

Je bent uitgelogd