Marcel's Green Soap Afwasmiddel Sinaasappel & Jasmijn 500ml

€ 3,39

€ 6,78 / 1l

Afwasmiddel Gemaakt van plantaardige zepen. Vriendelijk voor het milieu, maar streng en meedogenloos voor dat vette glas of die aangekoekte pan. Verrijkt met biologische sinaasappel olie, biologische jasmijn olie en biologische zonnebloemolie.

Ingredients: 5-15% anionogene oppervlakteactieve stoffen; <5% amfotere oppervlakteactieve stoffen; Parfums; Benzyl Alcohol, Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool. Conserveermiddelen (SODIUM BENZOATE).

Knijp een klein beetje (5ml) op een spons of in de afwasteil. Gevarenaanduiding Waarschuwing H315:Veroorzaakt huidirritatie. H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Voorzorgsmaatregelen P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102:Buiten het bereik van kinderen houden. P103:Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

The Green Soap Company Eindenhoutstraat 28, 2012 ML Haarlem, The Netherlands

Je bent uitgelogd