Vanish Vlekverwijderaar Powergel 200ml

€ 3,79

€ 18,95 / 1l

Vlekverwijderaar Vanish Powergel Vlekverwijderaar Voorbehandeling met nieuwe inwrijfdop is de oplossing voor hardnekkige vlekken en zorgt voor resultaat bij het eerste gebruik. • Met inwrijfkop • Ongelofelijke resultaten bij het eerste gebruik • Werkt in slechts enkele minuten • 2x geconcentreerd Productinformatie Waarschuwing Irriterend • Gevaar voor ernstig oogletsel • Buiten bereik van kinderen bewaren • Aanraking met de ogen vermijden • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen • Draag bescherming voor de ogen/voor het gezicht • In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen • Niet mengen met chloorbleekmiddelen • Was handen na gebruik • Niet op lichaam of gezicht richten wanneer in de verpakking wordt geknepen.

Herkomst: Frankrijk

Ingrediënten: Bevat 5-15% niet-ionogene oppervlakteactieve stofffen, < 5% anionogene oppervlakteactieve stoffen, Polycarboxylates, Enzymen, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfums.

GEVAAR Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Niet naar ogen nichten wanneer u in de tube knijpt. Breng het product niet aan op uw kleding wanneer u deze draagt. Antigifcentrum: 070/245 245.

Hygiene Home Netherlands Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp

Je bent uitgelogd