Woolite Vloeibaar Wasmiddel Voor Wool & silk 15 Wassen

€ 4,69

€ 0,31 / 1was

Wasmiddel met keratine Neem geen risico vertrouw op Woolite.

Herkomst: Nederland

Ingrediënten: Samenstelling5-15%Anionogene oppervlakteactieve stoffen. <5% Zeep, Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfums, Linalool, Citronellol.

Volg altijd de instructies op het kledinglabel, voornamelijk de wastemperatuur. Was nieuwe kledingstukken apart bij de eerste wasbeurten. Giet de productdosering in het wasmiddelbakje of in een doseerbal. Handen grondig wassen na gebruik. 30°/40°/60° = 120 ml 2,5-3kg 4-5kg +20 ml 5 L 40 ml. Gevarenaanduiding Waarschuwing Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Voorzorgsmaatregelen Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Reckitt Benckiser Postbus 721 2130 AS Hoofddorp

Je bent uitgelogd